VÅRA TJÄNSTER

Ett stort utbud av
ekonomiska tjänster

Löpande bokföring


Bokföring är en del av en redovisningsprocess i ett företag och innebär registrering av finansiella transaktioner såsom inköp, försäljning, kvitton och betalningar.

Att föra en bok är en skyldighet enligt lag och alla privatpersoner som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma samt juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga. Behöver ditt företag hjälp med bokföring till en hög kvalitet? Quds Ekonomi tillhandahåller bokföringstjänster som sker enligt god redovisningssed vilket innebär att gällande redovisningsregler ska följas. kontakta oss för att få din offert.

Bokslut & Redovisning


Alla juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomisk förening samt fysiska personer som driver enskild firma ska varje år avsluta det löpande bokföringen med ett bokslut som innebär sammanställning av företagets affärshändelser i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning.

Till skillnad från årsbokslut är årsredovisningen mer omfattande och ska lämnas till bolagsverket således blir den en offentlig handling. Är det ett årsbokslut eller en årsredovisning som ditt bolag ska avsluta det löpande bokföringen med? Det är bolagsformen och storleken på din verksamhets omsättning som avgör hur ditt räkenskapsår ska avslutas.

Låt oss hjälpa dig med detta.
Utbildning


Ta chansen och hyr in oss till ditt företag under intensiva perioder. Vi bemannar er ekonomiavdelning under avtalad tid.

Vi guidar dig som företagare att ständigt jobba med förbättring och utveckling av arbetsprocesser som skapar högre värde för dig och dina kunder samt minskar icke värde skapande aktiviteter vilket medför i slutändan till ökad lönsamhet och nöjdare kunder som gärna återkommer. Genom att vi arbetar tätt och nära varandra ökar chanserna för dig att ha än mer framgång i ditt företagande.

Starta eget & Affärsplan


Att starta eget företag är inte ett stort beslut, ett steg som innebär ett stort ansvar som inte bara behöver engagemang utan också erfarenhet och stark vilja.

Funderar du på att starta ditt eget? Eller har du nyligen startat och skulle vilja ha vägledning? Boka ett rådgivningsmöte med oss för att gå genom dina planer och omvandla dem till siffror som hjälper dig att se över dina framtida utmaningar och möjligheter.
En affärsplan blir central i ditt nya bolag, i synnerhet när du ska ansöka om finansiering hos banker och även kan använda som underlag för att beskriva din affärsidé. En bra affärsplan ska ge dig, dina intressenter och samarbetspartner en övergripande förklaring till ditt företag, dina tjänster och varor samt dina marknader och konkurrenter.